OPENBIM (BIM Yazılımları)

ÜRÜNLER

Open BIM Teknolojisi

Open BIM teknolojisini kullanarak çalışma ekibini oluşturan tüm teknik uzmanlar arasında mimarlık, mühendislik ve inşaat projelerini açık ve koordineli bir şekilde geliştirmek için ortak iş akışı oluşturmak mümkündür.

Open BIM teknolojisinin ana özelliği, IFC standart dönüştürme formatlarının kullanımına dayalı olmasıdır.

IFC formatı tüm kullanıcılara açık olan ve belirli bir geliştiricinin formatına bağlantılı olmayan standart bir bu dosya modelidir. Bu formatı kullanarak işin yürütülmesi için çalıştırılan uygulamalara bağlı olunmadığından gerçekleştirilen işin güvenilirliği garanti edilir. Bu uygulamaların kendi veri dosyaları bile projenin güvenilir bakış açısıyla, yardımcı dosyalar olarak ayrılır, çünkü oluşturulan IFC dosyası projenin nihai bilgilerini sağlar (örneğin: Oluşturulan IFC dosyasını kullanan bir diğeriyle kolayca doğrulanabilen özel bir uygulamayı kullanarak gerçekleştirilen bir yapısal analiz gibi).

Aynı zamanda, kullanıcılar arasında gerçek ve verimli bir iletişim olmasını sağlar, çünkü bu formatlar proje geliştirmede kullanılan uygulamaların büyük çoğunluğu tarafından okunabilir ve üretilebilir özelliktedir.

Ana Özellikler

Open BIM

Open BIM ortamı, projelerin çözüm ortağı olan taraflarca sağlıklı bir şekilde ilerletilip sonuca ulaştırmalarını sağlar. Projenin tüm yönleri için çalışma ekibinin üyelerinin teklifleri ve çözümleri belirleyenler olarak tanımlandığı Open BIM ortamında yapılar, bina hizmetleri, kentsel planlama, mobilya, çevre, ve benzer ürünler tüm taraflarca paylaşılır.

Projelerde çalışan farklı disiplinlerin aynı çalışma ortamını paylaşması, BIMserver.center'da uygulanan iş akışının en önemli özelliklerinden biridir. Projeleri geliştirmek için kullanılan uygulamaların yerel dosyaları her zaman özel alanda kalır ve bulutta paylaşılmaz. Projenin ortaklarca gelişimini sağlamak üzere BIMserver.center'da paylaşılan nihai sonuçların ve kabul edilen çözümlerin her bir uygulama tarafından üretilen IFC dosyalarıdır.

BIMserver.center

BIMserver.center'da Open BIM iş akışı kullanılarak geliştirilen bir projeye katılan tüm kullanıcılar ve uygulamalar arasında doğrudan iletişim bulunmaktadır.

Bulutta bir güncelleme servisi kullanarak projeye müdahale etme yetkisi olan kullanıcılar arasında iyi bir organizasyon ve iletişim aracı sağlayan BIMserver.center ile bir BIM projesinin tüm dosyalarını yönetmek ve paylaşmak mümkündür.

Ayrıca, projelerden sorumlu olanlar her bir proje için erişim izinlerini yönetebilirler ve her bir yetkili kullanıcı için bir projeye katılmakla ilgilenen herhangi bir BIMserver kullanıcısına katkı veya teklif sunma imkânını yönetebilirler.

Paylaşım ve Güncelleme

BIMserver.center ile projelerinizi, ortak çalışma alanında yetkilendirdiğiniz kullanıcılarla geliştirebilir ve paylaşabilirsiniz.

Open BIM iş akışı içinde projenin tüm bilgileri, üzerinde çalışılan her bir veri veya dosya parçası, belirli bir yerde bulunur.

Bu veriler sadece bunları oluşturan kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Bu şekilde, tüm proje dosyaları aynı yönde hareket eder ve tekrar kopyaların üretilmesi ile eski sürüm dosyaların sistemde tutulmasından korunmuş olunur.

Gizlilik

BIMserver.center buluttaki projelerin ortak gelişimi için bir platformdur ve bu yüzden bilgi paylaşımı için tasarlanmıştır. Bu bölüm, iş akışının gizliliği açısından temel yönlerini açıklamaktadır.

Platform tasarlandığından bu yana kullanıcılara ait verilerin, içeriğin ve etkinliğin işlenişi dikkate alınarak, kısıtlayıcı bir varsayılan gizlilik politikası oluşturulmuştur.

BIMserver.center'da saklanan bilgilerin işlenmesinin ayrıntılı olarak açıklandığı yer olan gizlilik politikamıza (‘Gizlilik Politikasına’ gidiniz) ve şartlar ve koşullar dökümanlarına (‘Şartlar ve Koşullar’ bölümüne gidin) başvurabilirsiniz. BIMserver.center'ın, işlenen kişisel verilerin güvenliğini ve bütünlüğünü garanti altına almak için gerekli tüm teknik ve organizasyonel önlemleri aldığını, ayrıca yetkisiz üçüncü tarafların sebep olduğu kayıp, değiştirme ve / veya erişimlerin engellendiğini de hatırlatmak isteriz.

BIM PROGRAMLARI

1. YAPILAR

Kesitlerin tasarımı ve optimizasyonu dahil olmak üzere betonarme, çelik, ahşap ve alüminyum yapıların analizi ve tasarımı.

a. CYPECAD

CYPECAD evler, binalar ve inşaat projeleri için yatay ve düşey güçlere maruz kalan betonarme ve çelik yapıların analizini ve tasarımını gerçekleştirmek için geliştirilmiştir.

b. CYPE 3D

CYPE 3D, çelik, ahşap, alüminyum, beton veya pabuç ayaklı temeller, kazıklar ve konsol ve bağlantı kirişleri dahil olmak üzere herhangi bir diğer malzemeden yapılmış 3 boyutlu yapılarda yapısal hesaplamalar gerçekleştirmeye yönelik çevik ve verimli bir programdır.

c. Menfez Yapıları

Alt geçitler, metrolar ve drenaj işleri için kullanılan betonarme kutu menfezlerin tasarımı ve analizi.

d. İstinat (Dayanma) Yapıları

Gömülü istinat duvarları ve konsol istinat duvarlarından oluşan betonarme elemanların analizi, kontrolü ve tasarımı.

2. CYPE SUITE MEP

CYPE MEP programları grubu binaların termal ve enerji analizlerini yapmak ve aydınlatma, ses ve yangın söndürme sistemlerini tasarlamak için geliştirilmiştir.

Binanın 3B modeliyle çalışan uygulamalar, IFC4 standardı üzerinden Open BIM iş akışına entegre edilmiştir.

Bu grupta 13 ürün bulunmaktadır.

3. PROJE YÖNETİMİ

BIM dosyalarını kullanarak Sertifikasyonlar ve Miktarlar ile birlikte Proje Bütçesi Kontrolü, Keşif Cetvelleri (BOQ), Metrajlar, Sertifikalar ve Spesifikasyonlar.

a. Arquímedes

Proje Yönetimi için en eksiksiz araç: keşif cetvelleri, proje sertifikasyonları ve spesifikasyonları.

Parametrik fiyatlarla çalışma (DLL ve FIEBDC-3 formatında derlenmiş olanlar dahil), çoklu fiyatla (işçilik, malzeme, vb. İçin fiyatlar) ve şartnamelerle (eğer çalıştığınız fiyat bunları içeriyorsa) çalışma. Kilit terimlere dayanan kavramları hızla bulmak için bir sözlük içerir. Grafikleri iş kalemleri, bölümler ve birim fiyatlar ile ilişkilendirir.

b. Revit Modeller için Keşif Cetvelleri (BOQ)

Arquimedes "Revit modellerinin keşif cetvelleri" modülü, Arquimedes (CYPE) ve Revit (AutoDesk) (2015 ve sonraki sürümler) arasında doğrudan bir bağlantı oluşturarak Revit BIM modeline dayalı olarak miktarları ve keşif cetvellerini elde etmek ve üretmek üzere tasarlanmıştır.

Modül, Revit'e bir CYPE eklentisi yükler. Bu durum kullanıcıların tam Revit modelini içeren Revit’te CYPE eklentisi tarafından oluşturulan dosyayı içeri aktararak sadece Arquimedes'te ve her iki programda (Arquimedes ve Revit) aynı anda çalışmalarına olanak tanır.

c. Arquímedes and Job Control

Arquimedes ve Job Control, Arquimedes ile aynı özelliklere sahip olmakla birlikte aşağıda detayları verilen iş için bütçe kontrolü ile desteklenmiştir:

  • Satın alma yönetimi
  • Çizimlerden otomatik miktar içeri aktarımı ve CAD programları ile bağlantı
  • Arquimedes Sunucusu
  • BOQ konsolidasyonu
  • Revit Modellerin Keşif Cetvelleri